Καθεμιά κοιμάται στη δική της «κούρνια»

Τα τετραγωνικά που αναλογούν στη καθεμιά υπερβαίνουν κατά πολύ τους κανονισμούς διαβίωσης για την ελεύθερη βοσκή. Στρώνουμε με φρέσκα άχυρα τα “κρεβατάκια” που θα ξεκουράζονται, αντί για μπετόν, ώστε να είναι ζεστά τα ποδαράκια τους και περιποιούμαστε κάθε λεπτομέρεια που θα διασφαλίσει ότι η διάθεσή τους θα είναι χαρούμενη. Καθεμιά κοιμάται στη δική της «κούρνια». Κάνουμε τα πάντα για να μην έχουν στρες ώστε να ζουν ευτυχισμένες και να γεννούν θρεπτικότατα αβγά.